W a a r   v i n d t   u   o n s

 


home

vertalen

redigeren

produceren

wie zijn wij

waar vindt u ons

onze portfolio


disclaimer en
voorwaarden

 

 

 


taalanatomisch bureau
De Twee Hanen     v.o.f.

Rolandt Tweehuysen & Joost den Haan


Taalanatomisch bureau De Twee Hanen     v.o.f. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, onder nummer 01087544.
Het honorarium voor vertaalwerk wordt in principe per woord berekend; redigeer- en correctiewerk geschiedt op basis van een uurloon; de honorering voor overige werkzaamheden is op projectbasis.
Maar, afhankelijk van de opdracht, kunnen er natuurlijk ook andere afspraken gemaakt worden.

Neem contact met ons op voor tarieven en andere informatie!
Ook buiten kantooruren en in het weekeinde zijn we bereikbaar.tel/fax (0517) 57 97 80
tel (020) 625 54 53

Dijksterburen 4    8821 LA   Kimswerd

info@detweehanen.nl


 De Twee Hanen