D i s c l a i m e r   e n   v o o r w a a r d e n

 


home

vertalen

redigeren

produceren

wie zijn wij

waar vindt u ons

onze portfolio


disclaimer en
voorwaarden

 

Disclaimer

Noch het taalanatomisch bureau De Twee Hanen v.o.f., noch Joost den Haan, Rolandt Tweehuysen of enige andere bij de werkzaamheden van De Twee Hanen betrokken persoon is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden kunnen wij u op verzoek toesturen.

 


 De Twee Hanen