P r o d u c e r e n

 


home

vertalen

redigeren

produceren

wie zijn wij

waar vindt u ons

onze portfolio


disclaimer en
voorwaarden

 

 


       

freelance-journalistiek • ghostwriting • copywriting •

bedrijfsbrochures • schrijven van toespraken • research

Ook wijzelf maken teksten en voeren de nodige research uit - op eigen initiatief of in opdracht van derden. Onze specialiteiten zijn artikelen en boekbijdragen op het gebied van taalkunde, de culturele sector in het algemeen, en alle mogelijke vormen van fictie die binnen het
Concept Spokanië passen.