R e d i g e r e n

 


home

vertalen

redigeren

produceren

wie zijn wij

waar vindt u ons

onze portfolio


disclaimer en
voorwaarden

 

 

 

Correctie

Inkorten

Adaptatie

Herschrijven

Persklaar
maken

   

We vatten het begrip "redigeren" op als algehele tekstredactie: het is niet alleen een correctie van grammatica-, spelling- en stijlfouten, maar zo nodig ook het herformuleren, inkorten of geheel herschrijven en persklaarmaken van een tekst.

Ook zijn we gespecialiseerd in het samenstellen van registers, bibliografieŽn en andere gecompliceerde tekstvormen waar ordening en interpunctie een cruciale rol spelen.
En ten slotte mag onze wis-, natuur- en scheikundige kennis niet onvermeld blijven, waardoor we in staat zijn om complexe formules te controleren en digitaal te verwerken.

Uiteraard doen we alles in nauw overleg met de opdrachtgever; we durven met suggesties te komen, maar verwachten ook feedback.


      De Twee Hanen